Skocz do zawartości

Omega Klub Polska używa Ciasteczek. Zapoznaj się z Polityka Prywatności aby uzyskać więcej informacji. Aby usunąć ten komunikat, kliknij przycisk po prawej:    Akceptuje Ciasteczka

- - - - -

Regulamin XIV zlotu w Skwierzynie


  • Zamknięty temat Ten temat jest zablokowany
Brak odpowiedzi na ten temat

#1 OFFLINE   Ziutek50

Ziutek50

    **** świat do góry nogami

  • 7326 postów
  • Dołączył: 19-07-2009
  • Skąd: ES
  • Województwo: łódzkie
  • Auto: Omega B FL
  • Silnik: 3.0 V6 X30XE

Napisany 25 sierpień 2012 - 08:59

Regulamin XIV Zlotu w Skwierzynie1.Zlot jest imprezą niekomercyjną organizowaną przez Omega Klub Polska.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników, którzy będą uczestniczyć w zlocie. Udział w dowolnej części zlotu oznacza akceptację regulaminu.
3. Niedostosowanie się do regulaminu skutkować będzie upomnieniem, a w przypadku powtórzenia się sytuacji, wydaleniem z terenu zlotu bez prawa zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników, i osób postronnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania Policji lub innych służb porządkowych.
4. Organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie imprezy.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w przebiegu imprezy z powodów nieprzewidzianych.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
7. Uczestnicy winni zachować szczególną ostrożność w związku z obecnością na zlocie pojazdów mechanicznych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania zlotu.
8. Wszyscy uczestnicy zlotu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń wydawanych przez Organizatora zlotu, lub Policję.
9. Uczestnicy, którzy uiścili wszelkie opłaty związane z pobytem na terenie zlotu, mają prawo do przebywania na jego terenie, także po zapadnięciu zmroku, a także do korzystania z przewidzianych atrakcji bez dodatkowych opłat.
10. Uczestnicy mają prawo do wszelkiej pomocy ze strony Organizatorów związanej z zakwaterowaniem i wszelkimi czynnościami związanymi z formalnym pobytem na terenie zlotu. Osobą koordynującą z ramienia Klubu jest Kornelius nr.: XXX-XXX-XXX
11. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu.
12. Uczestnicy przebywający na Zlocie w towarzystwie zwierząt zobowiązani są do przestrzegania wszelkich wymaganych prawem środków bezpieczeństwa. Jednocześnie odpowiadają oni za wszelkie szkody wyrządzone przez podopiecznych
13. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w punkcie 3 niniejszego Regulaminu, naruszać nietykalności fizycznej innych uczestników zlotu, jak i osób postronnych, a także dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego, jak również środowiska naturalnego w miejscu trwania zlotu.
14. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt. 3 wnoszenia na teren zlotu narkotyków i środków odurzających oraz broni.
15. Na terenie zlotu obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. Nakazuję się zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezwzględny zakaz niebezpiecznych manewrów, "palenia gumy", itp. poza miejscami do tego wyznaczonymi.
16. Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod wpływem alkoholu skutkować będzie natychmiastowym odebraniem kluczyków do czasu wytrzeźwienia, lub w przypadku odmowy wręczenia kluczyków, wezwaniem Policji. Dotyczy to sytuacji, kiedy osoba nietrzeźwa uruchamiając samochód spowodowałaby realne zagrożenie dla zdrowia i życia pozostałych uczestników zlotu.
17. Na terenie ośrodka i terenie przyległym obowiązują przepisy kodeksu ruchu drogowego.
18. Naklejka zlotowa oraz opaska jest przepustką na zlot i upoważnia do : wjazdu na lotnisko, pobytu na ośrodku oraz wyżywienia w zależności od opcji pobytu.
19. Naklejka musi być przyklejona w widocznym miejscu na samochodzie.
20. Wszystkie osoby są zobowiązane do noszenia opasek id w widocznym miejscu na ręku przez cały czas pobytu na zlocie.
21. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym regulaminem pozostają w gestii interpretacji przez organizatora zlotu.Szczególne postanowienia dotyczące konkurencji motoryzacyjnych.

22. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz jego akceptacji wyrażonej podpisem na liście uczestników pod rygorem wykluczenia z zawodów.
23. Każdy uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego podporządkowania się osobom prowadzącym konkurencje pod rygorem punktu 3 niniejszego Regulaminu.
24. Samochody startujące w zawodach muszą posiadać ważny dowód rejestracyjny, przegląd techniczny , OC, gaśnicę, działające pasy bezpieczeństwa i naklejkę zlotową.
25. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zawodów uczestnika, co, do którego istnieje realne uzasadnienie, że naruszył zasady niniejszego Regulaminu, a ustalenie ww. naruszenia nie jest możliwe w trybie natychmiastowym.
26. Uczestnictwo w zawodach jest dobrowolne i odbywa się na wyłączną odpowiedzialność uczestników.
27. W miejscu przeznaczonym do zawodów, uczestników zawodów obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających, pod rygorem wezwania Policji.
28. Uczestnicy nie mogą być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających pod rygorem punktu 3 niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr 1

Regulamin wyścigów i pobytu na torze kartingowym w Skwierzynie podczas XIV Zlotu Omega Klub Polska 29 Września 2012r.


Wyścigi:

1. Przedmiotem współzawodnictwa jest pokonanie toru w najkrótszym czasie.
2. Zawodnicy startują pojedynczo.
3. Sygnał do startu daje wyznaczona osoba startująca.
4. Rozpoczęcie wyścigów, ich kolejność oraz zmiany w organizacji wyścigów określają komunikaty organizatora.
5. Powrót osób startujących na linię startu lub parkowania, odbywa się z zachowaniem bezpiecznej prędkości. (max.20 km/h)
6. Kierowcy biorący udział w wyścigach, parkują w miejscach poza linią startu i stawiają się na wezwanie organizatorów.Palenie gumy na terenie toru kartingowego jest ZABRONIONE, poza miejscem do tego wyznaczonym.


Organizatorzy.

1. Osoby odpowiedzialne za organizację będą ubrane w kamizelki odblaskowe z logo klubu.
2. Mają prawo, do usunięcia osób nieprzestrzegających regulaminu z terenu lotniska.


Przebywanie na torze kartingowym w Skwierzynie.


1. Zabrania się palenia gumy, po za miejscem do tego wyznaczonym.
2. Zabrania się wyrzucania śmieci na terenie toru kartingowego.
3. Zabrania się samowolnych wjazdów na pas toru kartingowego.
4. Zabrania się przekraczania pasa za linią startu, oraz linii startu bez zezwolenia organizatorów.
5. Zabrania się prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
6. Całkowity zakaz spożywania alkoholu.
7. Pojazdy parkujemy w miejscach wyznaczonych przez organizatora.
8. Nie przestrzeganie pkt. 1, 3, 4, 5 i 6 z Załącznika nr.1 spowoduje usunięcie z terenu lotniska
9. Samochody startujące w zawodach muszą posiadać ważny dowód rejestracyjny, przegląd, OC.