Skocz do zawartości

Omega Klub Polska używa Ciasteczek. Zapoznaj się z Polityka Prywatności aby uzyskać więcej informacji. Aby usunąć ten komunikat, kliknij przycisk po prawej:    Akceptuje Ciasteczka

- - - - -

Regulamin Zlotu


  • Zamknięty temat Ten temat jest zablokowany
Brak odpowiedzi na ten temat

#1 OFFLINE   cita

cita

    I'm back :P

  • 4748 postów
  • Dołączył: 13-05-2006
  • Skąd: Leszno
  • Województwo: dolnośląskie
  • Auto: Omega A
  • Silnik: 1.8 18NV gaźnik

Napisany 30 czerwiec 2007 - 09:15

[center:19f494e89d]IV Ogólnopolski Zlot Omega Klub Polska
Kobyla Góra koło Ostrzeszowa 28-30 wrzesień 2007

REGULAMIN ZLOTU[/center:19f494e89d]


1. Zlot jest imprezą niekomercyjną organizowaną przez Omega Klub Polska.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników, którzy będą uczestniczyć w zlocie. Udział w dowolnej części zlotu oznacza akceptację regulaminu.
3. Niedostosowanie się do Regulaminu skutkować będzie upomnieniem, a w przypadku powtórzenia się sytuacji, wydaleniem z terenu zlotu bez prawa zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników, i osób postronnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania Policji lub innych służb porządkowych.
4. Organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie imprezy.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w przebiegu imprezy z powodów nie przewidzianych.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
7. Uczestnicy winni zachować szczególną ostrożność w związku z obecnością na zlocie pojazdów mechanicznych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania zlotu.
8. Wszyscy uczestnicy zlotu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń wydawanych przez Organizatora zlotu, lub Policję.
9. Uczestnicy, którzy uiścili wszelkie opłaty związane z pobytem na terenie zlotu, mają prawo do przebywania na jego terenie, także po zapadnięciu zmroku, a także do korzystania z przewidzianych atrakcji bez dodatkowych opłat.
10. Uczestnicy mają prawo do wszelkiej pomocy ze strony Organizatorów związanej z zakwaterowaniem i wszelkimi czynnościami związanymi z formalnym pobytem na terenie zlotu. Osobą koordynującą z ramienia Klubu jest Piotr Kupczak nr tel: 784-593-154
11. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu.
12. Uczestnicy przebywający na Zlocie w towarzystwie zwierząt zobowiązani są do przestrzegania wszelkich wymaganych prawem środków bezpieczeństwa. Jednocześnie odpowiadają oni za wszelkie szkody wyrządzone przez podopiecznych
13. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt 3. niniejszego Regulaminu, naruszać nietykalności fizycznej innych uczestników zlotu, jak i osób postronnych, a także dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego, jak również środowiska naturalnego w miejscu trwania zlotu.
14. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt. 3 wnoszenia na teraz zlotu narkotyków i środków odurzających.
15. Na terenie zlotu obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. Nakazuję się zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezwględny zakaz niebezpiecznych manewrów, "palenia gumy", itp. poza miejscami do tego wyznaczonymi.
16. Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod wpływem alkoholu skutkować będzie natychmiastowym odebraniem kluczyków do czasu wytrzeźwienia, lub w przypadku odmowy wręczenia kluczyków, wezwaniem Policji. Dotyczy to sytuacji, kiedy osoba nietrzeźwa uruchamiając samochód spowodowałaby realne zagrożenie dla zdrowia i życia pozostałych uczestników zlotu.
17. Na ternie ośrodka i terenie przyległym obowiązują przepisy kodeksu ruchu drogowego.
18. Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem pozostają w gestii interpretacji przez Organizatora zlotu.


Szczególne postanowienia dotyczące konkurencji motoryzacyjnych.

19. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz jego akceptacji wyrażonej podpisem na liście uczestników pod rygorem wykluczenia z zawodów.
20. Każdy uczestnik zobowiązany jest do bezwględnego podporządkowania się osobom prowadzącym konkurencje pod rygorem pkt 3. niniejszego Regulaminu.
21. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas konkurencji.
22. Samochody startujące w zawodach muszą posiadać ważny dowód rejestracyjny, przegląd techniczny, OC, gaśnicę i działające pasy bezpieczeństwa.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zawodów uczestnika, co do którego istnieje realne uzasadnienie, że naruszył zasady niniejszego Regulaminu, a ustalenie ww. naruszenia nie jest możliwe w trybie natychmiastowym.
24. Uczestnictwo w zawodach jest dobrowolne i odbywa się na wyłączną odpowiedzialność uczestników.
25. W miejscu przeznaczonym do zawodów, uczestników zawodów obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających, pod rygorem wezwania Policji.
26. Uczestnicy nie mogą być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających pod rygorem pkt 3. niniejszego Regulaminu.numer kontaktowy w razie pytań i problemów: +48 784593154