Skocz do zawartości

Omega Klub Polska używa Ciasteczek. Zapoznaj się z Polityka Prywatności aby uzyskać więcej informacji. Aby usunąć ten komunikat, kliknij przycisk po prawej:    Akceptuje Ciasteczka

- - - - -

Road Warriors Moto Cup


 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć
8 odpowiedzi na ten temat

#1 OFFLINE   Beton

Beton

  corsiontko A C20XE

 • 148 postów
 • Dołączył: 21-06-2006
 • Skąd: Częstochowa
 • Województwo: śląskie
 • Auto: Omega B FL
 • Silnik: 2.5 DTI 24V Y25DT

Napisany 23 lipiec 2006 - 17:34

To pierwsza taka impreza organizowana przez nasz klub.A że mamy niemałe ambicje to tym razem próbujemy sił z motocyklami.Serdecznie wszystkich zapraszamy . :mrgreen:
Dodany obrazek


Rególamin zawodów


W zawodach moze brać każdy który spełnia warunki określone w regulaminie. Każdy chcący wziąść udział w zawodach musi wypełnic kare zgłoszeniową, ale pamiętajcie ilośc miejsc startujących ograniczona (50 zawodników).


Plan toru bedzie wywieszony w dniu zawodów.REGULAMIN KONKURSU "ROADWARRIORS CUP"

1. Organizator i kierownictwo imprezy
Organizatorami zawodów jest klub : "ROADWARRIORS"

2. Miejsce imprezy
Tor kartingowy Wyrazów pod Częstochowa. Zgłoszenia przyjmowane będą:
- w dniu zawodów od godziny 9.00 w biórze zawodów

3. Cel imprezy
Celem imprezy jest podnoszenie umiejętności i doskonalenie techniki jazdy samochodem oraz popularyzowanie sportów samochodowych.

4. Uczestnictwo
Uczestnikiem zawodów może być każdy, kto posiada aktualne prawo jazdy bądź licencje rajdowa i samochód z ważnym dowodem rejestracyjnym. Dopuszcza się uczestnictwo pilota.
Obowiązkowym wyposażeniem każdego uczestnika musi być kask ochronny.

5. Pojazdy biorące udział w zawodach i podział na klasy
5.1. Klasę stanowi minimum 10 pojazdów.(w innym przypadku zostają one przenoszone do klasy wyższej pojemnościowo)
5.2. Do udziału w zawodach dopuszcza się samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym, posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP i spełniające wymogi niniejszego regulaminu.
5.3. Motocykle dopuszczone do udziału zostaną podzielone na klasy:

klasa A - 400ccm do 600ccm
klasa B - 600ccm do 750ccm
klasa C - open powyzej 750 ccm
klasa D - od 50ccm do 400ccm

5. Badanie Kontrolne (BK) i oznakowanie motocykli biorących udział w imprezie
5.1. Motocykle zgłoszone do zawodów muszą być:
-. przedstawione do kontroli w miejscu i czasie podanym przez organizatora. W czasie BK musi być obecny kierowca.
-. Motocykl niespełniający wymogów regulaminu nie zostanie dopuszczony do startu.
5.2. Motocykl przedstawiony do BK musi być
- oznakowany numerami startowymi.
5.3. Motocykl musi być
- sprawny technicznie, a kierowca obowiązany jest przedstawić
- wszystkie dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdu i dopuszczające do ruchu po drogach publicznych.
- czysty .
5.4. W czasie BK kierowca musi okazać
- kask ochronny typu używanego w sportach motorowych dla siebie .
5.5. Badanie techniczne zostanie zakończone o godz. 9.45 po tym terminie badanie techniczne w uzasadnionych przypadkach będzie możliwe do przeprowadzenia za zgodą dyrektora zawodów.
5.6. Na motocylku, w czasie trwania próby może znajdować się tylko jedna osoba siedząca fotelu, w kasku ochronnych i odpowiednim ubiorze.
.

6. Obowiązki startujących
6.1. Przez podpisanie zgłoszenia startujący zobowiązuje się do całkowitego podporządkowania się przepisom regulaminu oraz poleceniom i instrukcjom wydanym przez kierownictwo zawodów zarówno poprzez komunikaty jak i inne formy przekazu.
6.2. Pod rygorem niedopuszczenia do startu lub wykluczenia startujący zobowiązany jest do:
wypełnienia i podpisania zgłoszenia udziału w zawodach,
wniesienia opłaty wpisowego w wysokości:
o 30zł-dla startujących
obecności na odprawie uczestników i zgłoszenia się do BK,
sportowego zachowania się podczas trwania imprezy.

7. Sposób rozgrywania zawodów
7,1. Przed kwalifikacjami odbywa się zapoznanie zawodników z trasą przejazdu. Każdy uczestnik może przejechać 2 okrążenia toru za autem PILOTA z prędkością nie większą niż 40km/h, przekroczenie tej prędkości bądź brawurowa jazda zostanie ukarana upomnieniem o którym mowa w punkcie 10 regulaminu.
7.2. Są to zawody otwarte dla wszystkich spełniających wymagania niniejszego regulaminu. Zawody polegają na przejechaniu prób sportowo - zręcznościowych.
-dojazd do bramki wypuszczającej na tor z prędkością nie większa niż 10km/h, przekroczenie tej prędkości zostanie „nagrodzone” upomnieniem, tak jak i rozgrzewanie opon na tym odcinku „poczekalni”
-dojazd do linii startu- z prędkością bezpieczną
START: Motocykl ustawiony przed linią startu; Ilość przejazdów obu prób (zostanie ustalona przez organizatora w dniu zawodów).
META: - meta lotna z pomiarem czasu fotokomórką.
7.3. Dyscyplina w czasie trwania zawodów
7.3.1. Kierowca ma obowiązek stawienia się na starcie zgodnie z kolejnością z przydzielonym numerem startowym. Nie stawienie się na linii startu w odpowiednim czasie może spowodować utratę możliwości przejazdu w danej kolejce i przyjęcie czasu przejazdu równego limitowi.
7.3.2. W przypadku awarii Motocykla należy fakt zgłosić kierownikowi próby, który dokona poprawki na liście startowej.
7.3.3. Zapoznanie z trasą – przejazd motocykli za pojazdem organizatora.

9. Punktacja
- 1 sek. czasu trwania próby - 1 pkt. karny
- przewrócenie lub przesunięcie poza obrys słupka - 5 pkt. karnych
- falstart - 5 pkt. karnych
- niewłaściwe przejechanie lub nieukończenie próby - limit*
*limit – 150% punktów uzyskanych przez najlepszego zawodnika w klasie
Opony lub pachołki są wyznacznikiem trasy i najechanie lub uderzenie ich nie jest punktowane.

10. Dyscyplina podczas trwania imprezy
Organizator może ukarać zawodnika za brak dyscypliny sportowej. Za nie sportowe zachowanie lub niezastosowanie się do poleceń ZSS, kierownictwa lub innych osób funkcyjnych – upomnieniem (przekraczają dozwoloną prędkość w dojeździe do bramki wypuszczającej na tor, przekraczają dozwoloną prędkość w czasie zapoznania z torem) ilość upomnień 2 za 3 upomnienie wykluczenie z zawodów bez zwrotu wpisowego, a w przypadkach drastycznych – wykluczeniem (podejrzenie spożycia alkoholu bądź innych środków odurzających) bez zwrotu wpisowego i zostaną poproszeni i opuszczenie terenu imprezy.

11. Klasyfikacja i nagrody
11.1. Klasyfikacja na zawodach.
Klasyfikacją zostaną objęci wszyscy zawodnicy, którzy uzyskają punkty za wszystkie próby sportowe. O zwycięstwie w klasie decyduje najmniejsza ilość punktów karnych pomniejszona o dwa najgorsze przejazdy (najgorszy przejazd próby nr 1 i najgorszy przejazd próby nr 2). Dla potrzeb klasyfikacji końcowej każda eliminacja będzie objęta osobną punktacją wg poniższych zasad:

PUNKTACJA W KLASACH

Miejsce 1 2 3 4 5 ≥6
Punkty 10 8 6 4 2 0
11.2. Nagrody na poszczególnych eliminacjach.
Trzem pierwszym zawodnikom w poszczególnych klasach przyznane zostaną nagrody honorowe: za pierwsze miejsce w klasie, drugie i trzecie dyplomy.

12. Protesty
12.1. Każdy protest powinien być kierowany do Dyrektora Zawodów i złożony na piśmie w Biurze Zawodów.
12.2. Do protestu musi być dołączona kaucja w wysokości 200 PLN. Kaucja ta zostanie zwrócona w przypadku, gdy protest zostanie uznany.
12.3. Protesty dotyczące przebiegu kryterium muszą być. Składane w ciągu 30 minut od zgłoszenia wyników.
12.4. Prawo złożenia protestu przysługuje wyłącznie uczestnikom, którzy ukończą imprezę.

13. Odpowiedzialność
14. Organizatora
Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas trwania zawodów, zarówno w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak i spowodowane przez nich szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

15. Przepisy końcowe
15.1. Zaleca się posiadanie przez uczestników zawodów oprócz ubezpieczenia obowiązkowego OC, również ubezpieczenia od NW i ryzyka rajdowego.
15.2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz ograniczenia ilości startujących samochodów.
15.3. W sprawach, które nie ujęte są w niniejszym regulaminie obowiązują zasady Kodeksu Drogowego i Kodeksu Sportu Samochodowego PZM.16. Do startu w zawodach uprawinia jedynie:
16.1. ważne prawo jazdy kat A.
16.2. W przypadku osób poniżej 18-stego roku życia karta motorowerowa i oświadczenie opiekuna że zgadza sie na udział osoby niepełnoletniej w zawodach pod warunkiem że, jest to pojazd o pojemności 50ccm .
16.3. W każdym innym przypadku startujący nie zostanie dopuszczony do udziału w imprezie.


DYREKTOR ZAWODÓW


ROAD WARRIORS zastrzega sobie zmianę regulaminu w razie potrzeby


WV Derby `83 G40 -> i wszyscy zostają z tyłu...

#2 OFFLINE   Piterek

Piterek

  ASB killer

 • 3826 postów
 • Dołączył: 10-05-2006
 • Skąd: Częstochowa
 • Województwo: śląskie
 • Auto: Nie mam Omegi
 • Silnik: nie mam Omegi

Napisany 24 lipiec 2006 - 07:20

byłem pod wrażeniem organizacji lipcowego spotkania, dlatego na 100% bede i 6 sierpnia


PS. dzis wrzuce fotki


"Krytykować może każdy głupiec i wielu z nich to robi"
Winston Churchill


#3 OFFLINE   Piterek

Piterek

  ASB killer

 • 3826 postów
 • Dołączył: 10-05-2006
 • Skąd: Częstochowa
 • Województwo: śląskie
 • Auto: Nie mam Omegi
 • Silnik: nie mam Omegi

Napisany 29 lipiec 2006 - 14:20

oto FOTKI


"Krytykować może każdy głupiec i wielu z nich to robi"
Winston Churchill


#4 OFFLINE   Gradz

Gradz
 • 714 postów
 • Dołączył: 20-06-2006
 • Skąd: Siedlce/ Warszawa

Napisany 29 lipiec 2006 - 15:46

fajne miejsce
P.S Podoba mi sie ta folia u ciebie w Vektrze Pieterek- co to za folia ( prosze o dokładny typ lub nazwe) i kto ci ja robił, bo wyglada tak jak ja bym chciał zrobic u siebie, tylko ze wolał bym zeby wpadało u mie w braz a nie szary kolorek...

#5 OFFLINE   Piterek

Piterek

  ASB killer

 • 3826 postów
 • Dołączył: 10-05-2006
 • Skąd: Częstochowa
 • Województwo: śląskie
 • Auto: Nie mam Omegi
 • Silnik: nie mam Omegi

Napisany 29 lipiec 2006 - 17:34

fajne miejsce
P.S Podoba mi sie ta folia u ciebie w Vektrze Pieterek- co to za folia ( prosze o dokładny typ lub nazwe) i kto ci ja robił, bo wyglada tak jak ja bym chciał zrobic u siebie, tylko ze wolał bym zeby wpadało u mie w braz a nie szary kolorek...


To foliatec SILBER-REFLEX CHROM DARK II folia

ona nie wpada w szarosc, jest poprostu srebrno czarna

zakładał mi kolega w Cz-wie

cena zabija :)


"Krytykować może każdy głupiec i wielu z nich to robi"
Winston Churchill


#6 OFFLINE   Gradz

Gradz
 • 714 postów
 • Dołączył: 20-06-2006
 • Skąd: Siedlce/ Warszawa

Napisany 29 lipiec 2006 - 18:05

A gdzie o kupiłes?? Z tej strony?? czy gdzies w Polsce?

#7 OFFLINE   Piterek

Piterek

  ASB killer

 • 3826 postów
 • Dołączył: 10-05-2006
 • Skąd: Częstochowa
 • Województwo: śląskie
 • Auto: Nie mam Omegi
 • Silnik: nie mam Omegi

Napisany 30 lipiec 2006 - 09:05

A gdzie o kupiłes?? Z tej strony?? czy gdzies w Polsce?


Robimy niezłego OT :(
kolega zajmuje sie oklejaniem aut i mi ja sciagal, miala byc jasniejsza na przod, ale niestety nie bylo i mam cale w II, od wewnatrz jest prawie niewidoczna, naprawde polecam


"Krytykować może każdy głupiec i wielu z nich to robi"
Winston Churchill


#8 OFFLINE   QQ

QQ
 • 273 postów
 • Dołączył: 12-05-2006
 • Skąd: Lublin

Napisany 31 lipiec 2006 - 09:04

no i standardowo Panowie :evil:

wchodze to tematu z zamyslem oblukania cos na temat wyrazowa a tu nasrane "za przeproszeniem" o jakis foliach :!: :neutral:

bez obrazy Panowie ale jakis czas uzytkujemy juz to forum i ogolnie przyyjete zasady powinny byc wszystkim znane :!:

sam w tej chwili wale nie na temat ale musze wyrazic swoja opinie na balagan jaki sie dzieje w tematach.... :mad: ......................................................................................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------

a teraz pytanko z jakim chcialem tutaj wystartowac :!: :?: :!: :idea:

czy jest tam gdzies mozliwosc i miejsce na rozstawienie namiotu,,aby po wczesniejszym grilowaniu mozna byylo odpoczac...

a moze ktos z Uzytkownikow aczkolwiek z Klubowiczy posiada jakas dzialeczke niedaleko co by mozna bylo potem na niej grilla uzadzic i rozkoszowac sie smakiem browarku a przy tym pokonwersowac na miej lub bardziej wazne tematy :lol: :cool:

#9 OFFLINE   Piterek

Piterek

  ASB killer

 • 3826 postów
 • Dołączył: 10-05-2006
 • Skąd: Częstochowa
 • Województwo: śląskie
 • Auto: Nie mam Omegi
 • Silnik: nie mam Omegi

Napisany 31 lipiec 2006 - 09:11

QQ, postaram się coś zorganizować


"Krytykować może każdy głupiec i wielu z nich to robi"
Winston Churchill