Skocz do zawartości

Omega Klub Polska używa Ciasteczek. Zapoznaj się z Polityka Prywatności aby uzyskać więcej informacji. Aby usunąć ten komunikat, kliknij przycisk po prawej:    Akceptuje Ciasteczka

- - - - -

RoadWarriors CUP (zaproszenie)


 • Proszę się zalogować aby odpowiedzieć
7 odpowiedzi na ten temat

#1 OFFLINE   Beton

Beton

  corsiontko A C20XE

 • 148 postów
 • Dołączył: 21-06-2006
 • Skąd: Częstochowa
 • Województwo: śląskie
 • Auto: Omega B FL
 • Silnik: 2.5 DTI 24V Y25DT

Napisany 05 lipiec 2006 - 15:09

To juz trzecia imprez w tym roku organizowana przez RW, która tym razem odbedzie sie dnia 16.07.06 na torze kartingowym w Wyrazowie pod Czestochową
Dodany obrazek
W zawodach moze brać każdy który spełnia warunki określone w regulaminie. Każdy chcący wziąść udział w zawodach musi wypełnic kare zgłoszeniową, ale pamiętajcie ilośc miejsc startujących ograniczona (45 zawodników), pierszeństwo mają internauci którzy wypełnią KARTE ZGŁOSZENIOWĄ i odeśla na emaila pepespeed@o2.pl ale równiez napisza w tym temacie iż chcą aby zarezerwować im na 100% miejsce startowe (proszę wpisywac imie i nazwisko bądz nicka i nr zgłoszenia czyli jak ktoś jest pierwszy to wpisuje nr 1, drugi 2 itd)


Plan toru bedzie wywieszony w dniu zawodów.

KARTA ZGŁOSZENIOWA

REGULAMIN KONKURSU "ROADWARRIORS CUP"

1. Organizator i kierownictwo imprezy
Organizatorami zawodów są: "ROADWARRIORS" klub
Kierownictwo imprezy stanowią:
Dyrektor zawodów - Białek Krzysztof
Z-ca Dyrektora ds. organizacyjnych - Glanowski Krzysztof
Z-ca Dyrektora ds. sportowych - Bielas Sebastian
Kierownik Biura Zawodów - Białek Krzysztof

2. Miejsce imprezy
Tor kartingowy W.yrazów pod Częstochowa. Zgłoszenia przyjmowane będą:
na stronie www.roadwarriors.pl/forum ,
gadu-gadu 5866449,
tel. kom. 663569647,
lub na miejscu w dniu imprezy przed zawodami.

3. Cel imprezy
Celem imprezy jest podnoszenie umiejętności i doskonalenie techniki jazdy samochodem oraz popularyzowanie sportów samochodowych.

4. Uczestnictwo
Uczestnikiem zawodów może być każdy, kto posiada aktualne prawo jazdy bądź licencje rajdowa i samochód z ważnym dowodem rejestracyjnym. Dopuszcza się uczestnictwo pilota.
Obowiązkowym wyposażeniem każdego uczestnika /również pilota/ musi być kask ochronny.

5. Pojazdy biorące udział w zawodach i podział na klasy
5.1. Do udziału w zawodach dopuszcza się samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym, posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP i spełniające wymogi niniejszego regulaminu.
5.2. Samochody dopuszczone do udziału zostaną podzielone na klasy:

R-1 - od 600 do 1300 ccm
R-2 - powyżej 1301 ccm do 1800ccm
R-3 - powyżej 1801ccm
R-4 - klasa kobiet
R-5 - pojazdy niedopuszczone do ruchu

5.3. Samochody posiadające turbodoładowanie zostaną dopuszczone do startu w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika przez współczynnik 1,7 dla silników benzynowych i 1,5 dla silników diesla.
5.4. Klasę stanowi minimum 5 samochodów.
5.5. W przypadku zgłoszenia mniej niż 5 samochodów w klasie zostaną one włączone do klasy bezpośrednio wyższej.
5.6. W klasach R-1, R-2, R-3 mogą startować auta, które na wyposażeniu posiadają, min 2 fotele, seryjny kokpit, czyli (seryjna konsole środkową, seryjne boczki, podsufitkę), zderzaki, reszta aut niespełniających tych wymogów będzie umieszczona w klasie R-5. Pojazdy mogą mieć każdy rodzaj ogumienia oprócz „kolców” i łańcuchów na kołach.
6. Badanie Kontrolne (BK) i oznakowanie samochodów biorących udział w imprezie
6.1. Samochody zgłoszone do zawodów muszą być:
-. przedstawione do kontroli w miejscu i czasie podanym przez organizatora. W czasie BK musi być obecny kierowca.
-. Samochód niespełniający wymogów regulaminu nie zostanie dopuszczony do startu.
6.2. Samochód przedstawiony do BK musi być
- oznakowany numerami startowymi i wymaganą reklamą sponsorską.
6.3. Samochód musi być
- sprawny technicznie, a kierowca obowiązany jest przedstawić
- wszystkie dokumenty uprawniające do prowadzenia pojazdu i dopuszczające do ruchu po drogach publicznych.
- czysty zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz oraz posiadać czystą komorę silnika.
6.4. W czasie BK kierowca musi okazać
- kask ochronny typu używanego w sportach motorowych dla siebie i pilota.
6.5. Badanie techniczne zostanie zakończone o godz. 9.45 po tym terminie badanie techniczne w uzasadnionych przypadkach będzie możliwe do przeprowadzenia za zgodą dyrektora zawodów
6.6. W jednym pojeździe może tylko wystartować tylko maximum 2 kierowców.
6.7. W pojeździe, w czasie trwania próby mogą znajdować się tylko dwie osoby siedzące na przednich fotelach, w kaskach ochronnych i przypięte pasami bezpieczeństwa.
6.8. W przypadku zakwalifikowania sie jednego pojazdu z dwoma kierowcami do finałowej 4, kierowca z gorszym czasem automatycznie spada na 5 pozycje, a kierowca z pozycji 5 awansuje do finałowej 4.

7. Obowiązki startujących
7.1. Przez podpisanie zgłoszenia startujący zobowiązuje się do całkowitego podporządkowania się przepisom regulaminu oraz poleceniom i instrukcjom wydanym przez kierownictwo zawodów zarówno poprzez komunikaty jak i inne formy przekazu.
7.2. Pod rygorem niedopuszczenia do startu lub wykluczenia startujący zobowiązany jest do:
wypełnienia i podpisania zgłoszenia udziału w zawodach,
wniesienia opłaty wpisowego w wysokości:
o 30zł-dla startujących
obecności na odprawie uczestników i zgłoszenia się do BK,
odbycia prób w zapiętych pasach bezpieczeństwa i kasku ochronnym;
sportowego zachowania się podczas trwania imprezy.

8. Sposób rozgrywania zawodów
8.1. Przed kwalifikacjami odbywa się zapoznanie zawodników z trasą przejazdu. Każdy uczestnik może przejechać 2 okrążenia toru za autem PILOTA z prędkością nie większą niż 40km/h, przekroczenie tej prędkości bądź brawurowa jazda zostanie ukarana upomnieniem o którym mowa w punkcie 10 regulaminu.
8.2. Są to zawody otwarte dla wszystkich spełniających wymagania niniejszego regulaminu. Zawody polegają na przejechaniu prób sportowo - zręcznościowych.
-dojazd do bramki wypuszczającej na tor z prędkością nie większa niż 10km/h, przekroczenie tej prędkości zostanie „nagrodzone” upomnieniem, tak jak i rozgrzewanie opon na tym odcinku „poczekalni”
-dojazd do linii startu- z prędkością bezpieczną
START: samochód ustawiony przed linią startu; Ilość przejazdów obu prób (2 lub 3) zostanie ustalona przez organizatora w dniu zawodów.
META: pojazd musi zostać zatrzymany tak, aby linia mety znajdowała się między osiami.
8.3. Dyscyplina w czasie trwania zawodów
8.3.1. Kierowca ma obowiązek stawienia się na starcie zgodnie z kolejnością z przydzielonym numerem startowym. Nie stawienie się na linii startu w odpowiednim czasie może spowodować utratę możliwości przejazdu w danej kolejce i przyjęcie czasu przejazdu równego limitowi.
8.3.2. W przypadku awarii samochodu należy fakt zgłosić kierownikowi próby, który dokona poprawki na liście startowej.
8.3.3. Zapoznanie z trasą – przejazd samochodów za pojazdem organizatora.

9. Punktacja
- 1 sek. czasu trwania próby - 1 pkt. karny
- przewrócenie lub przesunięcie poza obrys słupka - 5 pkt. karnych
- falstart - 5 pkt. karnych
- niewłaściwe przejechanie lub nieukończenie próby - limit*
*limit – 150% punktów uzyskanych przez najlepszego zawodnika w klasie
Opony lub pachołki są wyznacznikiem trasy i najechanie lub uderzenie ich nie jest punktowane.

10. Dyscyplina podczas trwania imprezy
Organizator może ukarać zawodnika za brak dyscypliny sportowej. Za nie sportowe zachowanie lub niezastosowanie się do poleceń ZSS, kierownictwa lub innych osób funkcyjnych – upomnieniem (przekraczają dozwoloną prędkość w dojeździe do bramki wypuszczającej na tor, przekraczają dozwoloną prędkość w czasie zapoznania z torem) ilość upomnień 2 za 3 upomnienie wykluczenie z zawodów bez zwrotu wpisowego, a w przypadkach drastycznych – wykluczeniem (podejrzenie spożycia alkoholu bądź innych środków odurzających) bez zwrotu wpisowego i zostaną poproszeni i opuszczenie terenu imprezy.

11. Klasyfikacja i nagrody
11.1. Klasyfikacja na zawodach.
Klasyfikacją zostaną objęci wszyscy zawodnicy, którzy uzyskają punkty za wszystkie próby sportowe. O zwycięstwie w klasie decyduje najmniejsza ilość punktów karnych pomniejszona o dwa najgorsze przejazdy (najgorszy przejazd próby nr 1 i najgorszy przejazd próby nr 2). Dla potrzeb klasyfikacji końcowej każda eliminacja będzie objęta osobną punktacją wg poniższych zasad:

PUNKTACJA W KLASACH

Miejsce 1 2 3 4 5 ≥6
Punkty 10 8 6 4 2 0

PUNKTACJA W KLASYFIKACJI GENERALNEJ

Miejsce 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ≥15
Punkty 20 17 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

11.2. Klasyfikacja końcowa.
Po zakończeniu ostatniej eliminacji ogłoszona zostanie klasyfikacja końcowa. Klasyfikacją końcową zostaną objęci uczestnicy, którzy ukończyli, co najmniej jedną eliminację. Do klasyfikacji indywidualnej w klasach i generalnej liczone będą punkty zdobyte we wszystkich eliminacjach, odliczając jedną tą, w której uczestnik uzyskał najmniejszą ilość punktów lub, w której nie wystartował. W przypadku uzyskania przez dwóch zawodników identycznej ilości punktów o miejscu zadecyduje większa ilość punktów ze wszystkich eliminacji. W przypadku dalszej równości o miejscu zadecyduje wynik na ostatniej eliminacji.
11.3. Nagrody na poszczególnych eliminacjach.
Trzem pierwszym zawodnikom w poszczególnych klasach przyznane zostaną nagrody honorowe: za pierwsze miejsce w klasie, drugie i trzecie dyplomy.

12. Protesty
12.1. Każdy protest powinien być kierowany do Dyrektora Zawodów i złożony na piśmie w Biurze Zawodów.
12.2. Do protestu musi być dołączona kaucja w wysokości 200 PLN. Kaucja ta zostanie zwrócona w przypadku, gdy protest zostanie uznany.
12.3. Protesty dotyczące przebiegu kryterium muszą być. Składane w ciągu 30 minut od zgłoszenia wyników.
12.4. Prawo złożenia protestu przysługuje wyłącznie uczestnikom, którzy ukończą imprezę.

13. Odpowiedzialność
14. Organizatora
Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody wynikłe podczas trwania zawodów, zarówno w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak i spowodowane przez nich szkody i straty w stosunku do osób trzecich i ich mienia.

15. Przepisy końcowe
15.1. Zaleca się posiadanie przez uczestników zawodów oprócz ubezpieczenia obowiązkowego OC, również ubezpieczenia od NW i ryzyka rajdowego.
14.2. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu oraz ograniczenia ilości startujących samochodów.
14.3. W sprawach, które nie ujęte są w niniejszym regulaminie obowiązują zasady Kodeksu Drogowego i Kodeksu Sportu Samochodowego PZM.


DYREKTOR ZAWODÓW


ROAD WARRIORS zastrzega sobie zmianę regulaminu w razie potrzebyWszystkich chętnych do udziału w zawodach serdecznie zapraszam w imieniu klubu RoadWarriors


WV Derby `83 G40 -> i wszyscy zostają z tyłu...

#2 OFFLINE   Maro

Maro
 • 4000 postów
 • Dołączył: 12-05-2006
 • Województwo: dolnośląskie
 • Auto: Omega A
 • Silnik: 1.8 18NV gaźnik

Napisany 05 lipiec 2006 - 17:32

R-1 - od 600 do 1300 ccm
R-2 - powyżej 1301 ccm do 1800ccm
R-3 - powyżej 1801ccm
R-4 - klasa kobiet
R-5 - pojazdy niedopuszczone do ruchu

Tylko takie klasy?
I pewnie bym mial szansę się ścigać z autem 200-konnym o masie ok. 900kg? :o

Faaaaaaaajnie. Ale moja Omega waży ponad 1,6 tony !!!

#3 OFFLINE   Beton

Beton

  corsiontko A C20XE

 • 148 postów
 • Dołączył: 21-06-2006
 • Skąd: Częstochowa
 • Województwo: śląskie
 • Auto: Omega B FL
 • Silnik: 2.5 DTI 24V Y25DT

Napisany 05 lipiec 2006 - 17:57

Jeżeli chodzi Ci o podział na klasy to nie jest on przypadkowy.Na naszych pierwszysch zawodach było 7klas z czego w 3 były po 2 samochody.A moim zdaniem jest to bez sensu,więc zostały połączone.A jeżeli chodzi o samą jazdę to uwierzmi ze na tym torze nie jest tak ważna moc lecz ważne są umiejętności.200kM BMW zrobiło minimalnie lepszy czas niż seicento 900 34kM. Jak to mówią na prostej scigają się szybkie samochody a na zakrętach szybcy kierowcy...Tor jest szybki ale technika jazdy na nim jest najważniejsza.
WV Derby `83 G40 -> i wszyscy zostają z tyłu...

#4 OFFLINE   Piterek

Piterek

  ASB killer

 • 3826 postów
 • Dołączył: 10-05-2006
 • Skąd: Częstochowa
 • Województwo: śląskie
 • Auto: Nie mam Omegi
 • Silnik: nie mam Omegi

Napisany 07 lipiec 2006 - 23:41

Beton, myslę, że sie pojawie, czy wejście na imprezę bez autka tez jest płatne :?:

PS. można by było troszkę ulotek rozdać :)


"Krytykować może każdy głupiec i wielu z nich to robi"
Winston Churchill


#5 OFFLINE   Beton

Beton

  corsiontko A C20XE

 • 148 postów
 • Dołączył: 21-06-2006
 • Skąd: Częstochowa
 • Województwo: śląskie
 • Auto: Omega B FL
 • Silnik: 2.5 DTI 24V Y25DT

Napisany 09 lipiec 2006 - 13:38

Widzowie wstęp wolny :)
WV Derby `83 G40 -> i wszyscy zostają z tyłu...

#6 OFFLINE   Piterek

Piterek

  ASB killer

 • 3826 postów
 • Dołączył: 10-05-2006
 • Skąd: Częstochowa
 • Województwo: śląskie
 • Auto: Nie mam Omegi
 • Silnik: nie mam Omegi

Napisany 09 lipiec 2006 - 17:19

to sie wybiore z rodzinka


"Krytykować może każdy głupiec i wielu z nich to robi"
Winston Churchill


#7 OFFLINE   Beton

Beton

  corsiontko A C20XE

 • 148 postów
 • Dołączył: 21-06-2006
 • Skąd: Częstochowa
 • Województwo: śląskie
 • Auto: Omega B FL
 • Silnik: 2.5 DTI 24V Y25DT

Napisany 27 lipiec 2006 - 18:55

Pietrek miały być fotki :) chciałbym zobaczyć co tam napstrykałeś :D
WV Derby `83 G40 -> i wszyscy zostają z tyłu...

#8 OFFLINE   Piterek

Piterek

  ASB killer

 • 3826 postów
 • Dołączył: 10-05-2006
 • Skąd: Częstochowa
 • Województwo: śląskie
 • Auto: Nie mam Omegi
 • Silnik: nie mam Omegi

Napisany 28 lipiec 2006 - 08:02

Pietrek miały być fotki :) chciałbym zobaczyć co tam napstrykałeś :D


:oops: :oops: :oops: byłem zajęty i zapomniałem :sad:
wieczorem wrzuce


"Krytykować może każdy głupiec i wielu z nich to robi"
Winston Churchill