Skocz do zawartości

Omega Klub Polska używa Ciasteczek. Zapoznaj się z Polityka Prywatności aby uzyskać więcej informacji. Aby usunąć ten komunikat, kliknij przycisk po prawej:    Akceptuje Ciasteczka

- - - - -

Regulamin VI Zlotu


  • Zamknięty temat Ten temat jest zablokowany
Brak odpowiedzi na ten temat

#1 OFFLINE   beast

beast

    Vauxhall Killer

  • 18304 postów
  • Dołączył: 04-08-2006
  • Skąd: Kwidzyn
  • Województwo: dolnośląskie
  • Auto: Omega B
  • Silnik: silnik po tuningu

Napisany 09 wrzesień 2008 - 13:50

VI Ogólnopolski Zlot Omega Klub Polska
Czaplinek 26-28 września 2008r

REGULAMIN ZLOTU


1. Zlot jest imprezą niekomercyjną organizowaną przez Omega Klub Polska.
2. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników, którzy będą uczestniczyć w zlocie. Udział w dowolnej części zlotu oznacza akceptację regulaminu.
3. Niedostosowanie się do Regulaminu skutkować będzie upomnieniem, a w przypadku powtórzenia się sytuacji, wydaleniem z terenu zlotu bez prawa zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu uczestników, i osób postronnych, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wezwania Policji lub innych służb porządkowych.
4. Organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty pozostawione na terenie imprezy.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dokonania zmian w przebiegu imprezy z powodów nie przewidzianych.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i rekompensaty.
7. Uczestnicy winni zachować szczególną ostrożność w związku z obecnością na zlocie pojazdów mechanicznych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania zlotu.
8. Wszyscy uczestnicy zlotu zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń wydawanych przez Organizatora zlotu, lub Policję.
9. Uczestnicy, którzy uiścili wszelkie opłaty związane z pobytem na terenie zlotu, mają prawo do przebywania na jego terenie, także po zapadnięciu zmroku, a także do korzystania z przewidzianych atrakcji bez dodatkowych opłat.
10. Uczestnicy mają prawo do wszelkiej pomocy ze strony Organizatorów związanej z zakwaterowaniem i wszelkimi czynnościami związanymi z formalnym pobytem na terenie zlotu. Osobą koordynującą z ramienia Klubu jest Jarosław Florek nr tel: 602 354 194
11. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania czystości w miejscu pobytu.
12. Uczestnicy przebywający na Zlocie w towarzystwie zwierząt zobowiązani są do przestrzegania wszelkich wymaganych prawem środków bezpieczeństwa. Jednocześnie odpowiadają oni za wszelkie szkody wyrządzone przez podopiecznych
13. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt 3. niniejszego Regulaminu, naruszać nietykalności fizycznej innych uczestników zlotu, jak i osób postronnych, a także dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego, jak również środowiska naturalnego w miejscu trwania zlotu.
14. Zabrania się pod konsekwencjami zawartymi w pkt. 3 wnoszenia na teraz zlotu narkotyków i środków odurzających.
15. Na terenie zlotu obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. Nakazuję się zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezwzględny zakaz niebezpiecznych manewrów, "palenia gumy", itp. poza miejscami do tego wyznaczonymi.
16. Jakakolwiek próba uruchomienia pojazdu mechanicznego przez osobę będącą pod wpływem alkoholu skutkować będzie natychmiastowym odebraniem kluczyków do czasu wytrzeźwienia, lub w przypadku odmowy wręczenia kluczyków, wezwaniem Policji. Dotyczy to sytuacji, kiedy osoba nietrzeźwa uruchamiając samochód spowodowałaby realne zagrożenie dla zdrowia i życia pozostałych uczestników zlotu.
17. Na ternie ośrodka i terenie przyległym obowiązują przepisy kodeksu ruchu drogowego.
18. Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem pozostają w gestii interpretacji przez Organizatora zlotu.


Szczególne postanowienia dotyczące konkurencji motoryzacyjnych.

19. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz jego akceptacji wyrażonej podpisem na liście uczestników pod rygorem wykluczenia z zawodów.
20. Każdy uczestnik zobowiązany jest do bezwzględnego podporządkowania się osobom prowadzącym konkurencje pod rygorem pkt 3. niniejszego Regulaminu.
21. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas konkurencji.
22. Samochody startujące w zawodach muszą posiadać ważny dowód rejestracyjny, przegląd techniczny, OC, gaśnicę i działające pasy bezpieczeństwa.
23. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z zawodów uczestnika, co do którego istnieje realne uzasadnienie, że naruszył zasady niniejszego Regulaminu, a ustalenie ww. naruszenia nie jest możliwe w trybie natychmiastowym.
24. Uczestnictwo w zawodach jest dobrowolne i odbywa się na wyłączną odpowiedzialność uczestników.
25. W miejscu przeznaczonym do zawodów, uczestników zawodów obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających, pod rygorem wezwania Policji.
26. Uczestnicy nie mogą być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających pod rygorem pkt 3. niniejszego Regulaminu.

Załącznik nr. 1

Regulamin wyścigów i pobytu na lotnisku w miejscowości Broczyno podczas VI Zlotu Omega Klub Polska 27 września 2008rWyścigi.

1.Przedmiotem współzawodnictwa jest pokonanie odległości ź mili w krótszym czasie niż konkurent.
2.Zawodnicy startują parami na pasie lotniska.
3.Sygnał do startu daje wyznaczona osoba startująca.
4.Rozpoczęcie wyścigów, ich kolejność oraz zmiany w organizacji wyścigów określają komunikaty organizatora.
5.Powrót osób startujących na linię startu lub parkowania, odbywa się z zachowaniem bezpiecznej prędkości. (max.30 km/h)
6.Kierowcy biorący udział w wyścigach, parkują w miejscach poza linią startu i stawiają się na wezwanie organizatorów.

Kategorie ź mili według rodzaju paliwa i pojemności silnika:

Benzyna
- do 2,2 cm3
- od 2,2 cm3 do 2,6 cm3
- od 2,6 cm3

Diesel
- do 2,2 cm3
- od 2,2 cm3 do 2,5 cm3

Klasa Open

Organizatorzy.

1.Osoby odpowiedzialne za organizację będą ubrane w kamizelki odblaskowe z logo klubu.
2.Mają prawo, do usunięcia osób nie przestrzegających regulaminu z terenu lotniska.


Przebywanie na lotnisku.

1.Zabrania się palenia gumy.
2.Zabrania się wyrzucania śmieci na terenie lotniska.
3.Zabrania się samowolnych wjazdów na pas lotniska.
4.Zabrania się przekraczania pasa za linią startu, oraz linii startu bez zezwolenia organizatorów.
5.Zabrania się prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.
6.Pojazdy parkujemy w miejscach przed linią startu.
7.Nie przestrzeganie pkt. 1, 3, 4 i 5 z Załącznika nr.1 spowoduje usunięcie z terenu lotniska.

W związku z ogromna ilością uczestników zlotu nie będzie zapisów na konkurencje, wszyscy zdążą sie pościgać.